Gedragscode

Per 01-01-2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking getreden.

De relatie tussen leveranciers en zorgprofessionals die hulpmiddelen gebruiken, toepassen, voorschrijven of (helpen) selecteren is nuttig en noodzakelijk. Gelet op de commerciële én volksgezondheidsbelangen die meespelen dient deze relatie echter wel op verantwoorde en zorgvuldige wijze te worden ingevuld. Reclame en beïnvloeding zijn toegestaan, maar als uitgangpunt daarbij geldt dat de patiënt/cliënt er op moet kunnen vertrouwen dat beslissingen met betrekking tot een bepaald hulpmiddel of technologie worden genomen op zorginhoudelijke, integere gronden. Dat betekent op basis van goede, betrouwbare informatie en zonder ongewenste financiële prikkels.
Om dit te bewerkstelligen is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen opgesteld.
 

Vivisol Nederland onderschrijft en voldoet aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

U vindt de tekst van deze Gedragscode hier.