VIVISOL

Services

VIVISOL levert apparatuur en toebehoren voor wat we de respiratoire thuiszorg noemen. 

Dit wil zeggen dat we bijvoorbeeld CPAP apparatuur leveren voor behandeling van slaapapneu, zuurstofvoorzieningen voor mensen die extra zuurstof nodig hebben en beademingsapparatuur voor ademhalingsondersteuning thuis. Naast apparatuur en de artikelen die daarbij horen, leveren we bovenal zorg.

We nemen graag de tijd voor een uitgebreide instructie. Omdat we landelijk actief zijn kunnen we altijd snel ter plaatse zijn wanneer dit nodig is. Ons assortiment is breed, hierdoor kunnen we nauwkeurig inspelen op de behoeften van de patiënt. Daarnaast zijn we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Onze customer service medewerkers zijn grondig opgeleid en zijn daardoor een prima ondersteuning op afstand, als vraagbaak, als coach en als meedenker voor de beste oplossingen bij problemen of storingen.

We hebben korte lijnen met zorgverzekeraars waardoor de administratieve last voor de patiënt minimaal is. Daarnaast hebben we goede contacten met voorschrijvers waardoor we snel kunnen handelen.

Omdat we ons er van bewust zijn dat we meestal werken in situaties die voor onze patiënten en hun naasten onplezierig of verdrietig zijn,  nemen we graag zorgen weg en werk uit handen. Zo kunnen onze patiënten en hun naasten zich richten op het slagen van de therapie en gebruik maken van de vrijheid die daarmee ontstaat. Wat dit inhoudt is voor iedere patiënt verschillend. De ene patiënt kan letterlijk het leven weer aan omdat de behandeling van slaapapneu succesvol is, de ander gaat weer eens op vakantie naar haar favoriete plekje omdat VIVISOL ook daar zuurstof voor haar levert. Soms betekent een voorziening van VIVSOL dat iemand thuis kan blijven wonen in plaats van in een verpleeghuis, voor een ander brengt zuurstofapparatuur verlichting in de laatste levensfase.

Wat voor al onze patiënten gelijk is, is dat VIVISOL alles in het werk stelt om de therapie zo goed mogelijk te laten verlopen en de patiënt altijd centraal te stellen.

We zijn trots dat we deze bijdrage kunnen leveren.

VIVISOL, meer leven in je dag

Klik op de onderstaande onderwerpen voor meer informatie over onze services.