VIVISOL

Slaaponderzoek, en nu?

Uw arts heeft een slaaponderzoek aangevraagd. Dit onderzoek heet een polysomnografie (PSG) of polygrafie (PG). Met dit onderzoek herkennen we verstoringen tijdens de slaap. Denk hierbij aan ademstilstanden (apneus), snurken en/of dalingen van het zuurstofgehalte in uw bloed.

Gewoon bij u thuis

Het slaaponderzoek voeren we bij u thuis uit. Zo kunt u comfortabel in uw eigen bed slapen en hoeft u zelfs geen vrije dag op te nemen.
Een van onze verpleegkundigen komt bij u thuis. Dit bezoek duurt 30-45 minuten. 
We geven tijdens het bezoek uitleg en plakken de 15 elektroden (alleen bij PSG), banden, klipje op vinger en zuurstofbril. De verpleegkundige blijft niet bij u thuis. De volgende dag halen we de spullen weer op.

Let op: U kunt na de installatie geen activiteiten buitenshuis meer verrichten.

Onze KNF-laborant leest het slaaponderzoek uit

Hij beoordeelt het slaaponderzoek. Binnen enkele dagen na het onderzoek wordt de uitslag naar uw arts gestuurd. Uw arts neemt de uitslag van het slaaponderzoek met u door.

Het onderzoek en de arts bepalen uw behandelplan.