VIVISOL

MRA

Eén van de therapieën die wordt voorgeschreven in geval van OSAS is de MRA-beugel. MRA staat voor Mandibulair Repositie Apparaat: een beugel die tijdens de slaap de onderkaak wat naar voren houdt, waardoor de tongbasis niet voor de luchtpijp zakt en zodoende een obstructie veroorzaakt. Dit voorkomt apneus en in veel gevallen ook snurkgedrag.

Deze techniek bestaat al langere tijd, maar de eerste edities van de MRA-beugel veroorzaakten te vaak ongewenste neveneffecten. Deze beugels worden een “Monobloc” genoemd: een MRA beugel uit één stuk, die niet verstelbaar is.

Sinds een paar jaar is echter de moderne, tweede generatie, MRA's op de markt. Deze beugels bestaan uit twee losse delen, een zogeheten”‘Bi Bloc”,  en zijn wel verstelbaar. Deze nieuwe generatie beugels van hoge kwaliteit biedt meer mogelijkheden bij het zoeken naar de optimale behandelvorm. Reden voor zorgverzekeraars om de MRA-beugel als therapie voor OSAS te vergoeden en reden voor VIVISOL om, naast CPAP, ook MRA als therapievorm op te nemen in het assortiment.

Binnen de tweede generatie inventieve, degelijke en comfortabele beugels bestaan veel verschillende soorten MRA-beugels. VIVISOL werkt met diverse merken en soorten MRA's en kan binnen het assortiment dus altijd een passende oplossing bieden. De MRA’s zijn geschikt voor jarenlang gebruik en kunnen binnen de gebruiksperiode indien nodig anders afgesteld of aangepast worden.

Recent heeft VIVISOL de ResMed Narval CC MRA-beugel toegevoegd aan het assortiment. Deze beugel wordt vervaardigd middels 3D printing en kent vele voordelen. Meer hierover leest u hier en hier.

MRA-beugels worden onder supervisie van een tandarts gemaakt in een ziekenhuis of een tandtechnisch laboratorium. Om dit te kunnen doen, wordt in het ziekenhuis of door de eigen tandarts een OPG gemaakt, een overzichtsfoto van het gebit. De tandarts beoordeelt aan de hand van de OPG, de aanvraag van de specialist en een vragenlijst die de patiënt thuis zelf invult, of de patiënt in eerste instantie geschikt is voor een MRA-beugel. Wanneer dit het geval blijkt, wordt de patiënt opgeroepen voor een intake. In veruit de meeste gevallen zal onze tandarts daarbij aanwezig zijn. Onze tandarts onderzoekt samen met de MRA-consulente de mond, en verzamelt gegevens over het gebit. Daarnaast worden er gebitsafdrukken gemaakt.

Wanneer de MRA-beugel is vervaardigd, volgt wederom een afspraak op het VIVISOL spreekuur, ditmaal om de beugel te plaatsen. De voorschrijvend specialist bepaalt vervolgens hoe de therapie-effectiviteit gemeten wordt. De patiënt keert in ieder geval voor een jaarlijks controle- en evaluatiebezoek terug op het VIVISOL-spreekuur. Daarnaast wordt bij behoefte aan extra uitleg of controle uiteraard een extra bezoek ingepland. Ook zorgt VIVISOL uiteraard voor snelle reparaties aan de beugel wanneer deze onverhoopt stuk gaat.

 

 

Samenwerking met voorschrijvers

Op het gebied van MRA-behandelingen in samenwerking met KNO-artsen en kaakchirurgen heeft VIVISOL inmiddels vele ziekenhuizen als partner.

Ons MRA-zorgpad heeft als uitgangspunt dat ieder mens uniek is. Mede daarom maken wij gebruik van verschillende typen beugels. Zo krijgt elke patiënt de beugel die het beste bij hem of haar past. Dat verhoogt het gebruik én de effectiviteit. Alle patiëntgegevens verwerken wij in een zorgplan zodat de verwijzend arts optimaal wordt geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

Wij werken volgens een strak protocol, onder leiding van NVTS-geaccrediteerde tandartsen en we hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Ook werken wij nauw samen met de ApneuVereniging.

VIVISOL biedt de gehele MRA-behandeling aan, maar ook een deelservice hiervan is mogelijk. Ook kunt u bij ons terecht voor een snurkbeugel. Kortom: VIVISOL levert alles, van beugel tot het complete zorgpad. Bekijkt u ook eens onze informatiebrochure.

Totaalservice

Bij dit uitgebreide en efficiënte pakket stuurt de verwijzer de patiënt naar VIVISOL. Wij nemen het totale zorgpad voor onze rekening, inclusief intake en onderzoek door een NVTS-geaccrediteerde tandarts. VIVISOL heeft contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Wij regelen allereerst de machtingsaanvraag. Na akkoord wordt de patiënt door ons opgeroepen voor het intakegesprek en uitgebreid MKA-onderzoek bij de NVTS-tandarts samen met de MRA-consulent. Vervolgens plaatsen wij de beugel en geven een gedegen onderhoudsinstructie. Na 4 en na 12 weken na de plaatsing van de beugel, komt de patiënt terug voor controle. Tijdens deze afspraken zullen wij de patiënt begeleiden tijdens de behandeling van OSAS en de beugel zo instellen dat de patiënt weer optimaal kan functioneren zonder klachten. Wanneer de patiënt is geoptimaliseerd, brengen wij de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling en verwijzen we de patiënt terug voor een eventuele controle-P(S)G (slaaponderzoek). Wij zullen de patiënt blijven volgen middels jaarlijkse controle.

Deelservice

Hier kiest de verwijzend arts voor onderdelen uit het Totaalservicepakket. Bijvoorbeeld alleen het verzorgen van de machtigingsaanvraag en het leveren van de beugel, of alleen de intake en de plaatsing van de MRA-beugel.

De snurkbeugel

Bij een AHI kleiner dan 5 en klachten, kan VIVISOL de patiënt helpen met een op maat gemaakte snurkbeugel. De patiënt komt eerst vrijblijvend op consult om alle mogelijkheden te bespreken.