VIVISOL

CPAP

De oudste en momenteel meest voorgeschreven OSAS-behandeling is PAP-therapie, oftewel behandeling met Positive Airway Pressure. Voor uitgebreide informatie over PAP-therapie kunt u terecht op pap.vivisol.nl.

Bij PAP-therapie gebruikt een patiënt tijdens de slaap een apparaat dat, via een masker, lucht onder verhoogde druk de luchtpijp in blaast. De lucht blaast de luchtpijp open, waardoor deze niet meer dicht valt. PAP-therapie bestaat in drie verschillende varianten, waarvan CPAP de meest gebruikte is. De C staat voor Continuous. Een CPAP-apparaat blaast continu lucht onder dezelfde druk en in de meeste gevallen werkt dit perfect om het overgrote deel van de apneus af te wenden. Bekijk hier ook de video over PAP-therapie.

Voor patiënten die starten met een CPAP is meestal nog onbekend welke druk het meest effectief is. Daarnaast zijn er patiënten die het ene moment baat hebben bij een andere druk dan het andere moment. In deze gevallen schrijft de arts vaak een AutoPAP oftewel APAP voor. Dit apparaat verhoogt, op het moment dat er een apneu plaats vindt, de druk geleidelijk tot de apneu verdwenen is. Als de apneus dan een tijdje uitblijven, verlaagt het apparaat de druk weer wat, om weer te verhogen wanneer er nogmaals een apneu volgt. Dit alles meet het apparaat aan de hand van (het uitblijven van) de ademhaling. Het apparaat varieert gedurende de nacht in druk en registreert dit in een uitleesrapport. De arts kan aan dit rapport zien of de therapie voldoende effect heeft en wat de druk is waarbij apneus het minst voorkomen.

Voor patiënten die starten met de therapie wordt een APAP vaak in de eerste periode gebruikt om zo de best passende CPAP-druk vast te stellen, dit noemen we de titratieperiode. Na de titratie wordt de vaste druk die uit het rapport volgt ingesteld en vervolgt de patiënt de therapie op een CPAP-instelling. Soms blijkt echter dat de therapie niet afdoende effectief is op een vaste druk, omdat de apneus de ene keer te verhelpen zijn met een lagere druk dan de andere keer. In dat geval kan de arts er voor kiezen APAP als permanente therapie voor te schrijven.

In bijzondere gevallen kan het zijn dat zowel CPAP als APAP niet afdoende werken. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Soms is dan de derde PAP-therapie: VPAP, (V staat voor Various) oftewel Bilevel, een optie. Een Bilevel-apparaat reageert op de overgang van in- naar uitademing door bij de uitademing wat te zakken in druk. Het grote verschil met CPAP en APAP apparaten, waar vaak een soortgelijke functie op zit, is dat op een Bilevel veel specifieker in te stellen is hoe snel en ver de druk zakt en weer stijgt. Artsen schrijven een Bilevel over het algemeen voor aan patiënten die, naast OSAS, lijden aan andere aandoeningen die invloed hebben op de PAP-therapie. 

Contracten met zorgverzekeraars

VIVISOL Nederland levert CPAP-apparatuur en bijbehorende dienstverlening voor alle zorgverzekeraars. 

Samenwerking met voorschrijvers

Uit onze jarenlange ervaring met zorg rondom OSAS is gebleken dat een goed contact tussen voorschrijvers, verpleegkundigen en de leverancier een doorslaggevende factor kan zijn voor een succesvolle therapie. Sinds enkele jaren heeft VIVISOL daarom spreekuren op poliklinieken van verschillende ziekenhuizen. De OSAS-consulent van VIVISOL ziet de patiënt en overlegt indien nodig direct met voorschrijvers of verpleegkundigen over het beste vervolg van de therapie. Zo wordt de patiënt direct geholpen, wat de compliance verhoogt.

Ook zijn er inmiddels verschillende ziekenhuizen die CPAP-apparatuur en maskers van VIVISOL in consignatie hebben en deze zelf aan de patiënt verstrekken. De OSAS-consulent van VIVISOL ziet de patiënt dan indien nodig thuis voor bijvoorbeeld onderhoud aan de apparatuur, uitlezingen of het verhelpen van storingen.

Met ons digitale aanvraagsysteem kan de voorschrijver via internet een therapie-aanvraag doen. De aanvraag komt dan direct binnen op de juiste afdeling en er wordt automatisch een dossier aangemaakt waardoor de afspraak met de patiënt sneller gemaakt kan worden. Daarnaast kunnen eventuele wijzigingen in de therapie zoals een drukwijziging  of het beëindigen van de therapie, eenvoudig doorgegeven worden. Wilt u een account? Mail dan naar hs@vivisol.nl.