VIVISOL

Beademingstherapie

Patiënten worden beademd als ze dit niet meer (voldoende) zelf kunnen of als dit teveel kracht kost. VIVISOL werkt nauw samen met diverse centra voor Thuisbeademing. Zo ondersteunen we de chronische patiënt die thuis verzorgd wordt en zo toch ook dicht bij familie en vrienden is.

Wat is chronische beademing?

Bij beademingstherapie wordt uw ademhaling geheel of gedeeltelijk overgenomen door beademingsapparatuur. De meest voorkomende vorm is non-invasief. Hierbij wordt u beademd via een masker dat over de neus en/of mond past.

Bij invasieve beademing wordt u beademd via een tracheostoma. Dit is een buisje dat rechtstreeks in de luchtpijp wordt geplaatst. De therapie wordt altijd voorgeschreven en ingesteld door een van de vier Centra voor Thuisbeademing in Nederland.

Chronische beademing in de thuissituatie

Veel patienten kunnen goed thuis behandeld worden met de juiste beademingsapparatuur en toebehoren. Wanneer een patiënt in aanmerking komt voor thuisbeademing, stelt het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) de juiste vorm van beademing in en zorgt voor begeleiding naar de thuissituatie. De verpleegkundigen van het CTB controleren regelmatig hoe het met de patiënt gaat.

Wat doet VIVISOL op het gebied van chronische beademing?

Wij zijn de leverancier van thuisbeademingsapparatuur en de hiervoor benodigde verbruiksartikelen. Daarnaast onderhouden wij de apparatuur in opdracht van het Centrum voor Thuisbeademing en zijn wij 24/7 bereikbaar in geval van nood. Onze gecertificeerde Service Technicians voeren het onderhoud uit volgens het fabrikantenprotocol. Indien de reparatie niet ter plekke kan worden uitgevoerd plaatsen wij identieke vervangende apparatuur, zodat de therapie niet onderbroken wordt.