VIVISOL

Wijziging in de vergoeding voor positietherapie bij positieafhankelijke slaapapneu

Wijziging in de vergoeding voor positietherapie bij positieafhankelijke slaapapneu

24/12/2015

Zorgverzekeraars baseren hun vergoedingen grotendeels op de informatie die zij krijgen
vanuit het Zorginstituut Nederland. Onlangs is bekend geworden dat Positietherapie vanaf 1
januari 2016 niet vergoed wordt binnen het basispakket dat geldt voor alle zorgverzekeraars. Zorginstituut Nederland zal medio 2016 opnieuw een uitspraak te doen over Positietherapie op
basis van de huidige kennis en praktijk.

VIVISOL zal in 2016, uiteraard, de Sleep Position Trainer (SPT) van NightBalance blijven aanbieden aan patiënten met positieafhankelijke slaapapneu. In dit artikel leest u hoe we dit verzorgen:

 

U bent voor 4 december 2015 gestart met Postitietherapie en Achmea verzekerd
Achmea heeft besloten dat zij, ondanks het besluit van Zorginstituut Nederland, Positietherapie voor deze groep verzekerden blijft vergoeden. Dit geldt voor verzekerden waarvan VIVISOL voor 4 december 2015 de aanvraag heeft ontvangen van de behandelend arts. Daarnaast dient de proefplaatsing met succes te zijn afgerond. Als de therapieresultaten uitwijzen dat Positietherapie een positief effect heeft op uw gezondheid, dan wordt deze therapie voor u vergoed in 2016.

Andere situaties
Onderstaande optie geldt voor:

- Niet-Achmea verzekerden die reeds gestart zijn met Positietherapie
- Achmea verzekerden  waarvoor na 4 december 2015 positietherapie is aangevraagd door de arts
- Alle verzekerden waarvoor na 4 december 2015 een aanvraag is gedaan voor positietherapie

In deze gevallen wordt de therapie niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit blijft minimaal tot de uitspraak van Zorginstituut Nederland, die medio 2016 verwacht wordt, zo. Wel bieden wij u hiervoor een huur- en servicecontract aan. Voor een vast maandbedrag van €25,- of een eenmalig bedrag van €275,- per jaar (middels automatische incasso) krijgt u de beschikking over een SPT met onze volledige dienstverlening.

Onze dienstverlening omvat:

- 24-uurs support: indien u problemen heeft met uw SPT, krijgt u 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonische ondersteuning van VIVISOL
- Binnen 24 uur dragen wij een oplossing aan in geval van storing
- Een vervangend toestel bij een storing
- Eventuele reparatiekosten
- Eénmaal per jaar een uitlezing met rapportage aan uw behandelend arts
- Software waarmee u de SPT zelf kunt uitlezen
- Jaarlijkse vervanging van de borstband
- Extra huisbezoek van onze OSAS Consulent wanneer dit noodzakelijk is om de therapie te kunnen continueren

Op het moment dat uw zorgverzekeraar toch overgaat tot vergoeding, en uw behandelend arts geeft aan dat uw therapie effectief is gebleken, dan stopt uw betaling aan VIVISOL en zullen wij de rekeningen indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u vooraf een jaarbedrag betaald heeft, dan zullen wij het bedrag van de resterende maanden aan u terugstorten.

We hopen dat dit artikel u duidelijkheid biedt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze Customer Service. Wij zijn op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur te bereiken via telefoonnummer 013 5231021 of via e-mailadres osas@vivisol.nl.

Wij zijn u graag van dienst.