VIVISOL

Persbericht Philips: antwoorden op veelgestelde vragen

UPDATE 18-06-2021

Persbericht Philips: antwoorden op veelgestelde vragen

18/06/2021

 

Om welke apparatuur gaat het precies?
Hier vindt u een overzicht van de verschillende Philips apparaten waar het om gaat. 

Ik gebruik een apparaat van een ander merk dan Philips. Wat betekent deze vrijwillige terugroepactie voor mij?
Gebruikt u apparatuur van een ander merk?
Zoals bijvoorbeeld ResMed, Fisher & Paykel of Heinen & Löwenstein?
Dan gaat de melding niet over uw apparaat. U hoeft verder niets te doen. 

Wat is er nu precies aan de hand?
In de betrokken apparaten zit geluidsisolerende foam. Er is een kleine kans dat er kleine deeltjes van dit foam loslaten. Deze deeltjes kunnen dan via de slang en het masker ingeademd worden.
 
Het probleem kan groter worden wanneer het apparaat met ozon wordt schoongemaakt. Daarnaast kunnen problemen ontstaan wanneer het apparaat in een hete of hoge luchtvochtige omgeving staat. Situaties die in Nederland eigenlijk niet voorkomen. VIVISOL Nederland maakt alleen gebruik van goedgekeurde schoonmaakmethodes en gebruikt geen ozon bij het schoonmaken.
Gebruikt u zelf ozon als reinigingsmiddel? Dan adviseren wij u daarmee te stoppen.

Ik gebruik één van de genoemde apparaten. Wat moet ik nu doen? 

Gebruikt u een PAP-apparaat?

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.

In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat wij graag met u delen:

“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”

Lees hier het volledige advies.
 
Gebruikt u een thuisbeademingsapparaat?
Dan adviseert Philips u om contact op te nemen met uw behandelend arts en voor die tijd niet te stoppen met het gebruik van uw apparaat. 

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?
Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?
We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

Wat vindt de ApneuVereniging van deze vrijwillige terugroepactie? 
Hier vindt u de berichtgeving van de ApneuVereniging over dit onderwerp. 

Mag ik zelf het schuim uit het apparaat halen?

Nee. U mag niets zelf veranderen of repareren. De apparatuur mag alleen opengeschroefd worden door een gecertificeerde technische medewerker van VIVISOL. 

Ik wil zo snel mogelijk een apparaat zelf aankopen. Kan dat?
Op dit moment hebben wij de particuliere verkoop van slaapapneu-apparatuur op onze webshop stopgezet. 

Ik heb jullie mails over dit onderwerp niet ontvangen. Hoe kan dat?
Dit kan verschillende redenen hebben:

  • De mail zit in uw spambox, controleer dit.
  • U heeft een ander mailadres aan ons doorgegeven.
  • Uw mailprogramma heeft de mail tegengehouden.
  • Wij hebben geen mailadres van u, in dat geval ontvangt u van ons een brief per post.