VIVISOL

MCL, Nij Smellinghe, Tjongerschans werken samen met VIVISOL: thuismonitoring COVID-patiënten

08/03/2021

Door de inzet van thuismonitoring en toediening van zuurstof in de thuissituatie kunnen de Friese ziekenhuizen MCL, Nij Smellinghe en Tjongerschans opgenomen COVID-patiënten eerder de kans geven om thuis te herstellen. In overleg met de huisartsen uit de regio maken de ziekenhuizen gebruik van een monitoringsysteem van VIVISOL. De nieuwe werkwijze is gestart op 1 maart 2021. Het gebruik van het monitoringsysteem wordt mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars, waaronder De Friesland.

 

Het systeem wordt gebruikt voor patiënten die minstens drie dagen in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en inmiddels weer herstellen van COVID-19. Met het systeem van VIVISOL kunnen patiënten op een veilige manier thuis verder herstellen. Hierdoor vermindert de druk op de ziekenhuisbedden. De doorstroom van patiënten verbetert en de patiënt kan eerder herstellen in de eigen vertrouwde omgeving.

De werkwijze is geschikt voor patiënten die zelfstandig wonen en een sociaal netwerk hebben of een mantelzorger voor de dagelijkse zorg.

De COVID-19 patiënten worden na hun ziekenhuisopname gevolgd via de VIVISOL Thuismonitoring Service. Doel van deze opvolging is enerzijds om snel in te kunnen grijpen op het moment dat de patiënt verslechtert, anderzijds om bijvoorbeeld zuurstof af te bouwen op het moment dat het beter gaat met de patiënt. VIVISOL monitort deze patiënten via een platform. Alleen als het nodig is brengt VIVISOL patiënten onder de aandacht van de behandelaar; in dit geval de huisarts. Zo krijgt de behandelaar de kans zijn tijd en aandacht optimaal te besteden aan de patiënt die het meeste hulp nodig heeft.

VIVISOL levert de zuurstofapparatuur en saturatiemeter thuis af bij de patiënt, en zorgt voor de nodige uitleg. Twee keer per dag ontvangt de patiënt per e-mail een vragenlijst waarop hij/zij een aantal vragen moet beantwoorden en waardes invult. Wanneer de waarden buiten de afgesproken normen vallen, informeert VIVISOL de huisarts van de patiënt en kan hij/zij bepalen of het noodzakelijk is om interventie te plegen en het behandelplan aan te passen.

Huisarts Brent Bearda Bakker uit Akkrum: ‘Het is analoog aan andere projecten voor COVID-zorg thuis, onder meer van het UMCG waarbij ik betrokken ben geweest. De meeste huisartsen staan er welwillend tegenover om met deze werkwijze de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Het moet natuurlijk wel kunnen binnen de huisartsenpraktijk, en in sommige gevallen kan ook de inzet van thuiszorg nodig zijn.’

VIVISOL is een medisch facilitair thuiszorgbedrijf en verzorgt therapieën in de thuissituatie op het respiratoire vlak (long en luchtwegen) en op het gebied van slaap (OSAS/slaapapneu) en thuisbeademing. Door COVID-19 patiënten na opname eerder te ontslaan en thuis te laten herstellen met zuurstoftherapie en monitoring door VIVISOL worden het ziekenhuis en de zorgverlener ontlast.

Meer over thuismonitoring voor COVID-19 patiënten