VIVISOL

Dienstverlening VIVISOL hoog gewaardeerd door beademingspatiënten

03/07/2019

VIVISOL levert sinds enige tijd de disposables aan de beademingspatienten van de vier Centra voor Thuisbeademing (CTB). Dit zijn de verbruiksartikelen die beademingspatienten nodig hebben bij hun therapie. Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Tegelijkertijd is het voor het CTB wenselijk om inzicht te krijgen in de tevredenheid onder disposablegebruikers. Om antwoord te krijgen op de vraag hoe gebruikers onze dienstverlening ervaren, hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is specifiek gekeken naar de tevredenheid van gebruikers over:

- Het contact met Customer Service
- Het online bestelportal
- Het bestellen van disposables
- De klachtenprocedure

Disposablesgebruikers beoordelen de totale kwaliteit van onze dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,5.

 

Contact met Customer Service
Het contact met VIVISOL kan op verschillende manieren plaatsvinden. Op werkdagen zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur. Buiten onze openingstijden worden gebruikers te woord gestaan door de Zorgcentrale. Van de ondervraagden die hierover een mening heeft, geeft het grootste gedeelte aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de bereikbaarheid. Buiten kantooruren heeft slechts een kleine groep contact gehad. Ook zij geven aan tevreden te zijn.

Het online bestelportal
VIVISOL maakt gebruik van een afgeschermd online bestelportal. In dit portal kunnen gebruikers op een veilige en snelle manier disposables bestellen, die alleen voor hen relevant zijn. Over de algehele gebruiksvriendelijkheid van het portal zijn de respondenten positief. Over de productomschrijvingen zijn de meningen iets verdeeld. Ditzelfde geldt voor de foto’s van de disposables.

Het bestellen van disposables
Wij streven ernaar om alle bestelde artikelen binnen een werkdag te versturen. Uit de resultaten blijkt dat de grootste groep patiënten hierover zeer tevreden is. Ook over de andere punten in het leveringsproces geven respondenten een positieve respons. Wel wordt er aangegeven dat gebruikers beter op de hoogte willen worden gehouden van wijzigingen in het productassortiment.

De klachtenprocedure
Het kan natuurlijk voorkomen dat gebruikers een klacht hebben over VIVISOL. We hebben ze daarom gevraagd of de respondenten gebruik hebben gemaakt van onze klachtenprocedure en of ze er tevreden over zijn. Van de 439 respondenten gaven 75 personen aan bekend te zijn met de klachtenprocedure. Daarvan hebben 7 personen een klacht ingediend. De meerderheid hiervan geeft aan tevreden te zijn over de afhandeling.

Vervolg
We zijn tevreden met de uitkomsten van dit onderzoek en bedanken de respondenten hartelijk voor hun tijd. De resultaten geven ons een goed inzicht in de verbeterpunten van onze dienstverlening. Hier gaan we de komende periode mee aan de slag.