VIVISOL

Breathless 2013

06/06/2013

Al zo’n 8 jaar organiseert Vivisol Nederland het kennissymposium Sleepless, dat bedoeld is voor professionals die betrokken zijn bij de diagnose en behandeling van slaapapneu.

 

 Het succes van Sleepless én de nascholingsbehoefte die bestaat bij medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, heeft ons geïnspireerd tot het organiseren van nóg een kennissymposium: Breathless, met de focus op zuurstoftherapie en de toediening daarvan.

Op 30 mei jl. vond de eerste editie van Breathless plaats. Begeleid door een verlegen zonnetje verzamelden de ruim 60 deelnemers zich bij de Boerinn in Kamerik. De groene velden, de open ruimte en de frisse lucht vormden een toepasselijke achtergrond bij een dag in het teken van “meer lucht”.

Gedurende de dag nam iedere deelnemer deel aan vier workshops.

Drs. Petra Baggerman, apotheker bij Kring-apotheek Rutten te Eindhoven, gaf uitleg over het werk van apothekers in het kader van zuurstoftherapie en het toedienen van geneesmiddelen met name gericht op COPD-patiënten, die vaak met zuurstof behandeld worden.

In de workshop van Kees Cové, Manager Ventilation & Diagnostic Services bij Vivisol Nederland, werd uitleg gegeven over de werking van het ademhalingsstelsel, afwijkingen hieraan en de inzet van zuurstoftherapie.

Drs. Emiel Rolink, beleidscoördinator bij Long Alliantie Nederland, presenteerde het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten en de Zorgstandaarden COPD en Astma, met als belangrijkste speerpunt de optimalisatie van de patiëntenzorg.

Drs. Kris Mooren, als longarts verbonden aan het Kennemer Gasthuis én mede-oprichter van de werkgroep Paliatieve Zorg NVALT, gaf antwoord op vragen als “Waarom is de COPD-patiënt kortademing?”, “Helpt zuurstof bij kortademigheid?” en “Welke opties zijn er voor de kortademige COPD-patiënt?”.

Tijdens de workshop van Marcel Nouws, Teamleider Zuurstof Buitendienst van Vivisol Nederland, kregen de deelnemers extra zicht op de praktische kant van zuurstoftoediening. Zo werd duidelijk(er) welke zuurstofsystemen er zijn, hoe apparatuurstoringen opgelost kunnen worden en hoe de veiligheid gewaarborgd blijft.
In de energieke workshop van Otto Wijnen werd onderzocht hoeveel de deelnemers nu precies weten over zuurstof. In de vorm van een quiz gingen de deelnemers op zoek naar hun basiskennis en zuurstoffeiten op ludieke wijze uitgewisseld.
Tijdens de verschillende pauzes maakten de deelnemers van de gelegenheid gebruik om nader kennis te maken met elkaar, en ervaringen in de beroepspraktijk uit te wisselen. Onder het genot van een hapje en een drankje ontstonden geanimeerde gesprekken.
Het enthousiasme van de deelnemers en sprekers was groot. Reden voor Vivisol om dit succes een vervolg te geven. Houdt u onze website in de gaten voor de volgende editie van dit unieke en geaccrediteerde kennissymposium!