VIVISOL

Veelgestelde vragen - Terugroepactie Philips

VRAAG 1

Om welke apparatuur gaat het precies?

Hier vindt u een overzicht van de verschillende Philips apparaten waar het om gaat. 

VRAAG 2

Ik gebruik een apparaat van een ander merk dan Philips. Wat betekent deze vrijwillige terugroepactie voor mij?

Gebruikt u apparatuur van een ander merk?
Zoals bijvoorbeeld ResMed, Fisher & Paykel of Heinen & Löwenstein?
Dan gaat de melding niet over uw apparaat. U hoeft verder niets te doen. 

VRAAG 3

Wat is er nu precies aan de hand?

In de betrokken apparaten zit geluidsisolerende foam. Er is een hele kleine kans dat er kleine deeltjes van dit foam loslaten. Deze deeltjes kunnen dan via de slang en het masker ingeademd worden.
Dit probleem kan versneld ontstaan door het gebruik van ozon als reinigingsmiddel, en door hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Situaties die in Nederland in principe niet voorkomen.

Weet dat VIVISOL Nederland geen ozon gebruikt in het schoonmaakproces. Mocht u zelf uw apparaat reinigen met ozon, dan adviseren wij u daarmee te stoppen.

VRAAG 4

Ik gebruik één van de genoemde apparaten. Wat moet ik nu doen?

Gebruikt u een PAP-apparaat?
Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.

In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat wij graag met u delen:
“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”
Lees hier het volledige advies.

Gebruikt u een thuisbeademingsapparaat?
Dan adviseert Philips u om contact op te nemen met uw behandelend arts en voor die tijd niet te stoppen met het gebruik van uw apparaat.

VRAAG 5

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken wij samen met Philips, andere CPAP-leveranciers en artsen/ziekenhuizen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, informeren we u over de vervolgstappen.

Philips is eind september gestart met het vervangen en repareren van de apneu-apparaten.
Wij hebben een eerste, kleine hoeveelheid CPAP-apparaten ontvangen van Philips. De omruiling voor de eerste groep gebruikers gaat daarmee op kleine schaal van start.

VRAAG 6

Wat vindt de ApneuVereniging van deze vrijwillige terugroepactie?

Hier vindt u de berichtgeving van de ApneuVereniging over dit onderwerp. 

VRAAG 7

Ik heb jullie een e-mail gestuurd over dit onderwerp, maar nog niets gehoord.

Naar aanleiding van het persbericht hebben vele gebruikers ons gebeld en gemaild. Helaas zijn wij nog niet in de gelegenheid geweest hen allemaal te woord te staan.
De bij ons bekende informatie, in aanvulling op het persbericht, vindt u op deze plek. Houd onze website vooral in de gaten. Hier vindt u altijd de actuele informatie. 

VRAAG 8

Waar kan ik het persbericht vinden?

Het persbericht van Philips leest u hier.

VRAAG 9

Mag ik zelf het schuim uit het apparaat halen?

Nee. U mag niets zelf veranderen of repareren. De apparatuur mag alleen opengeschroefd worden door een gecertificeerde technische medewerker van VIVISOL.

VRAAG 10

Waarom wisselen jullie de apparatuur nog niet?

We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

VRAAG 11

Ik wil zo snel mogelijk een apparaat zelf aankopen. Kan dat?

Op dit moment hebben wij de particuliere verkoop van slaapapneu-apparatuur op onze webshop stopgezet.

VRAAG 12

Ik heb de mail van 15 juni niet ontvangen. Hoe kan dat?

Dit kan verschillende redenen hebben:

  • De mail zit in uw spambox, controleer dit.
  • U heeft een ander mailadres aan ons doorgegeven.
  • Uw mailprogramma heeft de mail tegengehouden.
  • Wij hebben geen mailadres van u, in dat geval ontvangt u van ons een brief per post.

U kunt de volledige mail hier teruglezen.

VRAAG 13

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen omwisselen. We gaan alle apparaten in Nederland repareren of vervangen. Tot het actieplan klaar is, kunnen we geen apparaten omwisselen. We informeren u hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

VRAAG 14

Wat zijn de resultaten van het onderzoek van het RIVM?

Het RIVM heeft metingen gedaan naar mogelijk vrijkomende vluchtige stoffen en deeltjes in de Dreamstation1.

  • Er zijn van vier apparaten onderzocht: twee nieuwe en twee apparaten die ongeveer drie jaar in gebruik zijn geweest.
  • Alleen bij de nieuwe Dreamstation toestellen waren sporadisch deeltjes meetbaar. Het gemeten niveau daarbij was zeer laag, vergelijkbaar met normale buitenlucht.
  • Op basis van deze metingen worden geen nadelige gezondheidseffecten verwacht bij het gebruik van de apparaten.
  • In sommige apparaten werden vluchtige stoffen gemeten, maar allemaal in zeer lage concentraties, net boven de meetbare grens. Voor één stof, styreen, geldt dat er nader onderzoek nodig is, de andere gemeten stoffen hebben geen nadelig effect op de gezondheid. Deze stof is bij sommige apparaten gemeten, in een lage concentratie.

Conclusies
Uit nader onderzoek zou moeten blijken of de stof styreen structureel voorkomt in de apparaten, hoeveel dan en of dat een risico voor de gezondheid is. De resultaten wijzen erop dat de stof pas na verloop van tijd vrijkomt, omdat bij de nieuwe apparaten de stof niet werd gezien bij metingen na 24 en 240 uur gebruik. De stoffen die Philips zélf heeft ontdekt, zijn niet aangetroffen. IGJ heeft deze resultaten gedeeld met Philips en gevraagd deze mee te nemen in het lopende onderzoek

Het onderzoek door RIVM moet worden beschouwd als een steekproef. De resultaten zijn vooral een ondersteuning van de eerder gedane aanbeveling de apparaten te blijven gebruiken totdat ze door Philips zijn omgewisseld. Philips is medio september in Nederland gestart met de uitlevering van vervangende apparatuur.

Het volledige document vindt u hier.

VRAAG 15

Wanneer is mijn apparaat aan de beurt?

De komende 12 maanden worden alle slaapapneu-apparaten gerepareerd of vervangen.
Dit is geen gemakkelijke klus. In Nederland gaat het om zo’n 85.000 apparaten. Een deel hiervan wordt vervangen. Bij het andere deel wordt het foam vervangen. Wat de oplossing voor uw apparaat is, en wanneer uw apparaat aan de beurt is, hangt af van het serienummer. Op dat moment nemen we persoonlijk contact met u op.

Voor de levering van de vervangende apparaten en het foam zijn wij afhankelijk van Philips.
Als leveranciers weten wij nog niet in welk tempo Philips de vervangende apparaten en het foam kan leveren. We kunnen u dus nog niet vertellen wanneer uw apparaat aan de beurt is. Philips verwacht dat zij een jaar nodig heeft voor het complete omruil- en reparatieprogramma.