VIVISOL

Veelgestelde vragen - Overig

VRAAG 1

Er zijn veranderingen in mijn adres- en verzekeringsgegevens. Moet ik VIVISOL hiervan op de hoogte stellen?

Het is belangrijk om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in uw adres- en/of verzekeringsgegevens. U kunt de wijzigingen het beste doorgeven via e-mail (zuurstof@vivisol.nl) of via telefoonnummer 013 - 523 10 22.

VRAAG 2

Wie betaalt de kosten wanneer de apparatuur die ik gebruik beschadigd raakt, of gestolen wordt?

 VIVISOL zorgt er uiteraard voor dat u snel een vervangend apparaat ontvangt. U krijgt dan echter ook een factuur voor de restwaarde van het beschadigde of gestolen apparaat.  

Voorkomen is dus beter dan genezen! Wij adviseren u daarnaast om contact op te nemen met uw verzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden op het vlak van het verzekeren van de apparatuur die u gebruikt. Ook als u al schade heeft, is het goed om direct contact op te nemen met uw verzekeraar, om te kijken of zij de factuur van de restwaarde (deels) betalen.

Welke verzekeraar kunt u het beste contacteren?

Bij schade of diefstal in en om de eigen woning: uw inboedelverzekeraar
Bij schade of diefstal buitenshuis, niet zijnde tijdens een vakantie of korte trip (met overnachting): de verzekeraar waar u eventueel een kostbaarhedenverzekering heeft afgesloten
Bij schade of diefstal tijdens vakantie: uw reisverzekeraar

Wij zijn niet op de hoogte van alle voorwaarden van de vele verzekeraars die Nederland telt, maar uit ervaring weten wij dat bijvoorbeeld  ZLM en Centraal Beheer/Achmea mogelijkheden hebben om medische apparatuur (in bruikleen) te verzekeren. Ongetwijfeld zijn er meer verzekeraars waarbij dit mogelijk is, misschien die van u ook wel. Het informeren waard! 

VRAAG 3

Ik ben medewerker van een verpleeg-/verzorgingstehuis. Hoe kan ik aan informatie komen over de prijzen, leveringen en mogelijkheden van medicinale zuurstof?

Bent u werkzaam bij een AWBZ-instelling dan verwijzen wij u naar onze Commerciële Binnendienst. U kunt het beste contact opnemen via e-mail (sales@vivisol.nl) of via telefoonnummer 013 - 220 11 58.

Bent u werkzaam bij een zorginstelling anders dan een AWBZ-instelling, dan kunt u voor vragen contact opnemen met onze Customer Service. U kunt het beste contact opnemen via e-mail (zuurstof@vivisol.nl) of via telefoonnummer 013 - 523 10 22.

VRAAG 4

Waar kan ik met mijn klachten en/of opmerkingen terecht?

Ook als u minder goede ervaringen heeft, horen wij graag van u. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening in de toekomst te verbeteren. Als u een klacht of opmerkingen hebt, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij adviseren om een klacht schriftelijk bij ons in te dienen.Dit kan per e-mail (zuurstof@vivisol.nl) of via ons het formulier op onze website.

U kunt uw klachten en/of opmerkingen ook versturen naar:

VIVISOL Nederland B.V.
Postbus 4270
5004 JG  Tilburg

Na ontvangst van uw klacht en of opmerking nemen wij zo nodig zo snel mogelijk contact met u op.